GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Canberk Gıda, üretici, çalışanları ve tedarikçisi ile birlikte insan sağlığına en üst seviyede hizmet ederek büyümeyi, çalışanlarıyla birlikte karlılığını ve verimliliğini arttırmayı, kaliteli,doğal,sağlıklı ve güvenilir ürünler üreterek müşterisi ile bütünleşip güvenilir bir marka olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

Canberk Gıda olarak;

Müşterilerimizin ve mevzuatların talep ettiği spesifikasyonlara ve gıda güvenliğine uygun, kaliteli, hijyenik ve ürünlerin ve firmanın doğallığını bozmayacak koşullarda katkısız olarak üretilmiş, depolanmış ve sevkiyatı sağlanmış ürünlerimiz ile müşterilerimizin hijyeninden, doğallığından tereddüt etmeden tüketebileceği ürünler üreterek memnuniyetini ve güvenini sağlamak

Tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla işbirliği yaparak gelişmek, geliştirmek ve bu sayede ülke ekonomisine de katkı da bulunmak

Kurmuş olduğumuz yönetim sistemlerinin gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek

Üstün kaliteli yeni ürünler arayışı içinde olmak, ürün ve proseslerini, çevre etkilerini en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlamak ve geliştirmek

Gıda güvenliği ve kalitesi, çevrenin korunması ve iş güvenliği ile ilgili uymakla yükümlü olduğu yasal şartlara uygun davranmak

Kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliği konularında çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve toplumu eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulamak, atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü konularında çalışmalar yapmak konularında duyarlı olacağımızı taahhüt ederiz.

CANBERK GIDA GÜNCEL GIDA MEVZUATI, EĞİTİMLİ PERSONELİ, HİJYEN KURALLARINA UYGUN DOĞALLIĞI BOZMAYACAK ÜRETİM HANESİ VE TEDARİKÇİSİ İLE BİRLİKTE EKİP RUHU OLUŞTURARAK İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK VE DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETEREK, PROFESYENEL EKİBİYLE BİRLİKTE SÜREKLİ İYİLEŞME PLANLARI YAPARAK, KALİTELİ,DOĞAL,SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER ÜRETEREK MÜŞTERİSİ İLE BÜTÜNLEŞİP DOĞALLIĞINDAN VE GÜVENİLİRLİĞİNDEN HİÇ ŞÜPHE EDİLMEYEN BİR MARKA OLMAYI ANA HEDEFİ OLARAK BELİRLEMİŞTİR.

CANBERK GIDA OLARAK;

GIDA MEZUATLARININ VE MÜŞTERİLERİN TALEP ETTİĞİ SPESİFİKASYONLARA VE GIDA GÜVENLİĞİNE UYGUN, KALİTELİ, HİJYENİK VE SON ÜRÜNÜN DOĞALLIĞINI BOZMAYACAK KOŞULLARDA KATKISIZ OLARAK ÜRETİLMİŞ, DEPOLANMIŞ VE SEVKİYATI SAĞLANMIŞ ORGANİK ÜRÜNLERİMİZ İLE MÜŞTERİLERİMİZİN HİJYENİNDEN, DOĞALLIĞINDAN TEREDDÜT ETMEDEN TÜKETEBİLECEĞİ ORGANİK ÜRÜNLER ÜRETEREK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTAN BİR FİRMA OLMAYI POLİTASI OLARAK BELİRLEMİŞTİR.

ONAY

Genel Müdür 02/01/2024